Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o.
Sídlo:
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
IČO:
36772054
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2013/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
18.08.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť