Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Bystré
Sídlo:
Bystré 347, 09434 Bystré
IČO:
37873261
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
26.01.2015
Koniec kontroly
29.01.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vysledku kontroly_Zakladna skola Bystre_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 97 KB, Dátum zverejnenia: 29.01.2015

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
06.02.2013
Koniec kontroly
27.02.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zakladna skola Bystre_062_2013_1080_1110.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 07.03.2013

Späť