Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Hôrky
Sídlo:
Hôrky 200, 01004 Hôrky
IČO:
37814508
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
04.06.2013
Koniec kontroly
04.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZSsMS Horky_062_2013_1080_1140.pdf
Veľkosť: 126 KB, Dátum zverejnenia: 03.07.2013

Späť