Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národné rehabilitačné centrum
Sídlo:
Sládkovičova 1, 96237 Kováčová
IČO:
00518140
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
17.02.2013
Koniec kontroly
24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť