Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Psychiatrická nemocnica
Sídlo:
Rinok 334, 95135 Veľké Zálužie
IČO:
00607274
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-055/2013/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Začiatok kontroly
03.09.2013
Koniec kontroly
12.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Psychiatricka nemocnica_KA-055_2013_1030_1100.pdf
Veľkosť: 142 KB, Dátum zverejnenia: 12.11.2013

Späť