Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Sídlo:
Šíravská 7, 82107 Bratislava-Vrakuňa
IČO:
00603295
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2013/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
21.04.2013
Koniec kontroly
05.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MČ - Vrakuňa_KA-042_2013_1080_1080.pdf
Veľkosť: 380 KB, Dátum zverejnenia: 05.06.2013

Späť