Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Rača
Sídlo:
Kubačova 21, 83106 Bratislava-Rača
IČO:
00304557
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2013/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
31.01.2013
Koniec kontroly
27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestská časť Bratislava - Rača_KA-042/2013/1080_1080.pdf
Veľkosť: 479 KB, Dátum zverejnenia: 27.03.2013

Späť