Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Sídlo:
Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
36076643
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
19.07.2016
Koniec kontroly
26.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2013/1022

Kontrola informačno-komunikačného prostredia integrovaného záchranného systému SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2013/1022
Účel
Preverenie spoľahlivosti, efektívnosti a účinnosti informačno-komunikačného prostredia integrovaného
Začiatok kontroly
22.09.2013
Koniec kontroly
14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol OS ZZS_065_2013_1022_1030.pdf
Veľkosť: 2 MB, Dátum zverejnenia: 14.11.2013

KA-054/2009/0009

Kontrola použitia finančných prostriedkov určených na nákup výpočtovej techniky a licencií a kontrola evidencie a využívania výpočtovej techniky vo vybraných organizáciách
Číslo kontrolnej akcie
KA-054/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
29.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť