Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Poluvsie
Sídlo:
Poluvsie 0, 97216 Poluvsie
IČO:
00318418
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
06.02.2013
Koniec kontroly
18.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Poluvsie_062_2013_1080_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 326 KB, Dátum zverejnenia: 17.03.2013

Späť