Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lodno
Sídlo:
Lodno 228, 02334 Lodno
IČO:
00314102
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
28.05.2015
Koniec kontroly
20.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Obec Lodno_KA 015_2015_1130.pdf
Veľkosť: 158 KB, Dátum zverejnenia: 20.08.2015

KA-053/2013/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2013/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými
Začiatok kontroly
12.05.2013
Koniec kontroly
19.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Lodno_KA-053_2013_1140_1140.pdf
Veľkosť: 222 KB, Dátum zverejnenia: 19.08.2013

Späť