Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Liptovský Ondrej
Sídlo:
Liptovský Ondrej 0, 03204 Liptovský Ondrej
IČO:
00315532
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-053/2013/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1 000 obyvateľmi
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2013/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými
Začiatok kontroly
12.05.2013
Koniec kontroly
29.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Liptovský Ondrej_KA-053_2013_1140_1140.pdf
Veľkosť: 149 KB, Dátum zverejnenia: 29.08.2013

KA-078/2010/0003

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť