Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Krnča
Sídlo:
Októbrova 500, 95619 Krnča
IČO:
00310603
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
12.02.2013
Koniec kontroly
06.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Krnča_062_2013_1080_1100.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 05.05.2013

Späť