Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Východoslovenská galéria
Sídlo:
Hlavná 27, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
31297820
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
21.05.2013
Koniec kontroly
02.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Vychodoslovenska galeria_062_2013_1080_1090_bez podpisov.pdf
Veľkosť: 196 KB, Dátum zverejnenia: 01.08.2013

Späť