Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
Hurbanova 27, 03601 Martin
IČO:
30233844
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
09.05.2013
Koniec kontroly
24.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Zakladna skola s materskou skolou_062_1080_1140.pdf
Veľkosť: 99 KB, Dátum zverejnenia: 23.07.2013

Späť