Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský strelecký zväz
Sídlo:
Wolkrova 4, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
00603341
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
21.07.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SSZ_022_2014_1030_publ.pdf
Veľkosť: 320 KB, Dátum zverejnenia: 21.07.2014

Späť