Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum právnej pomoci
Sídlo:
Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30798841
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-091/2012/1030

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Centre právnej pomoci
Číslo kontrolnej akcie
KA-091/2012/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť pri vynakladaní finančnýc
Začiatok kontroly
07.10.2012
Koniec kontroly
22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CPP_091_2012_1030_II.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 22.11.2012

Späť