Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Stratená
Sídlo:
Stratená 46, 04971 Stratená
IČO:
00328855
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-012/2014/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2014/1040
Účel
Skontrolovať systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, správnosť financovan
Začiatok kontroly
23.11.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť