Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajská prokuratúra
Sídlo:
Legionárska 7158/5, 91250 Trenčín
IČO:
35629045
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-072/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2013/1030
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti vyna
Začiatok kontroly
03.09.2013
Koniec kontroly
04.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Krajská prokuratúra_072_2013_1030_1120.pdf
Veľkosť: 104 KB, Dátum zverejnenia: 04.11.2013

Späť