Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Sídlo:
Hanulova 5/C, 84101 Bratislava-Dúbravka
IČO:
42137292
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
09.09.2014
Koniec kontroly
12.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ADA SR_KA_015_2014_1030_1030_publ.pdf
Veľkosť: 255 KB, Dátum zverejnenia: 12.11.2014

Späť