Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Inšpektorát práce Bratislava
Sídlo:
Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
00166367
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
03.11.2014
Koniec kontroly
16.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Inšpektorát práce Bratislava_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 228 KB, Dátum zverejnenia: 16.12.2014

KA-050/2012/1030

Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2012/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce na podporu znižovan
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť