Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Fričkovce
Sídlo:
Fričkovce 103, 08642 Hertník
IČO:
00321958
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
06.05.2014
Koniec kontroly
06.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Frickovce_045_2014_1070_1110.pdf
Veľkosť: 143 KB, Dátum zverejnenia: 06.10.2014

Späť