Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Sídlo:
Veľkoblahovská 23, 92923 Dunajská Streda
IČO:
44455356
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
14.03.2017
Koniec kontroly
21.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2014/1030

Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2014/1030
Účel
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Začiatok kontroly
30.09.2014
Koniec kontroly
17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda_037_2014_1030_1130.pdf
Veľkosť: 736 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2014

Späť