Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Sídlo:
Hasičská 1, 91105 Trenčín
IČO:
35629011
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
16.09.2014
Koniec kontroly
19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Verejna kniznica Michala Resetku v Trencine_035_2014_1130_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 312 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2014

Späť