Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Sídlo:
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
IČO:
00891606
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna odborna skola hotelovych sluzieb a obchodu_035_2014_1130_1100.pdf
Veľkosť: 245 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť