Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
Sídlo:
Mierová 88, 06401 Stará Ľubovňa
IČO:
00691798
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
10.09.2014
Koniec kontroly
09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov pre seniorov Stara Lubovna_035_2014_1130_1110.pdf
Veľkosť: 280 KB, Dátum zverejnenia: 09.11.2014

Späť