Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obchodná akadémia
Sídlo:
Bernolákova 2, 03637 Martin
IČO:
00162078
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
10.09.2014
Koniec kontroly
04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_OA Martin_035_2014_1130_1140.pdf
Veľkosť: 96 KB, Dátum zverejnenia: 04.11.2014

Späť