Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo:
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
IČO:
17336112
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
22.02.2016
Koniec kontroly
07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2014/1030

Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2014/1030
Účel
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FNsP Nove Zamky_037_2014_1030_1100.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
03.09.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FNsP Nove Zamky_049_2012_1030_1100.pdf
Veľkosť: 461 KB, Dátum zverejnenia: 29.11.2012

KA-007/2007/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
03.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť