Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00686221
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
25.08.2014
Koniec kontroly
15.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied_KA-024_2014_1050_1050.pdf
Veľkosť: 223 KB, Dátum zverejnenia: 15.09.2014

Späť