Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zväz záhradkárov
Sídlo:
Havlíčkova 34, 81702 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00178152
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
06.07.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZZ_KA-024_2014_1050_1050.pdf
Veľkosť: 258 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

Späť