Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava
Sídlo:
Meteorová 5, 82102 Bratislava-Ružinov
IČO:
30855195
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-024/2014/1050

Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2014/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Začiatok kontroly
01.07.2014
Koniec kontroly
16.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava_KA-024_2014_1050_1050.pdf
Veľkosť: 211 KB, Dátum zverejnenia: 16.09.2014

Späť