Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
FOTOFO
Sídlo:
Prepoštská 4, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30811911
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
16.01.2014
Koniec kontroly
04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na zverejnenie_FOTOFO_041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 213 KB, Dátum zverejnenia: 04.02.2014

Späť