Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BREFIT-e, s.r.o.
Sídlo:
Uhrova 24, 83101 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
35733161
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
14.01.2014
Koniec kontroly
09.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_BREFIT-e_041_2014_1030 publik..pdf
Veľkosť: 304 KB, Dátum zverejnenia: 09.02.2014

Späť