Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ADO-Service, s.r.o.
Sídlo:
Kočovská 732, 90632 Jablonica
IČO:
36417971
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_ADO Service s.r.o. Jablonica_042_2014_1030_1130.pdf
Veľkosť: 228 KB, Dátum zverejnenia: 04.11.2014

Späť