Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Senior dom Terézia n.o.
Sídlo:
Zámocká 390, 90851 Holíč
IČO:
37986198
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Senior dom Terezia n.o. Holic_042_2014_1030_1130.pdf
Veľkosť: 234 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2014

Späť