Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
L ART/JUVEN s.r.o.
Sídlo:
Pribišova 19/a, 84105 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
31379044
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
15.01.2014
Koniec kontroly
16.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_L ART JUVEN_s r o _KA-041_2014_1030_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 394 KB, Dátum zverejnenia: 16.02.2014

Späť