Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nezisková organizácia NEO
Sídlo:
Blagoevova 9, 85104 Bratislava-Petržalka
IČO:
42166403
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
16.01.2014
Koniec kontroly
04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_NEO_KA_041_2014_1030_1030 publ.pdf
Veľkosť: 88 KB, Dátum zverejnenia: 04.02.2014

Späť