Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
X-Ray Media, s.r.o.
Sídlo:
Kempelenova 2, 84105 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
44180551
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
14.01.2014
Koniec kontroly
10.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_X-RAY Media_041_2014_1030_1030.pdf - publik..pdf
Veľkosť: 181 KB, Dátum zverejnenia: 10.02.2014

Späť