Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Public plus, spol. s r.o.
Sídlo:
Pluhová 41, 83103 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
31406408
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
16.01.2014
Koniec kontroly
04.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Public plus_spol s r o _KA-041_2014_1030_1030_zverej.pdf
Veľkosť: 231 KB, Dátum zverejnenia: 16.02.2014

Späť