Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rock Pop Bratislava, s.r.o.
Sídlo:
Jakubovo nám. 12, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31366635
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
14.01.2014
Koniec kontroly
29.01.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Rock Pop Bratislava_s.r.o._KA-041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 238 KB, Dátum zverejnenia: 29.01.2014

Späť