Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum starej hudby
Sídlo:
Fándlyho 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31749909
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
13.01.2014
Koniec kontroly
06.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CSH_041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 221 KB, Dátum zverejnenia: 06.02.2014

Späť