Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Sídlo:
Karpatská 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30853435
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
20.01.2014
Koniec kontroly
06.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu kulturu_041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 233 KB, Dátum zverejnenia: 06.02.2014

Späť