Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Asociácia Bratislava v pohybe
Sídlo:
Šancová 43, 83104 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
36066079
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-041/2014/1030

Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití finančných prostri
Začiatok kontroly
19.02.2014
Koniec kontroly
13.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Asociacia_Bratislava_v_pohybe_041_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 207 KB, Dátum zverejnenia: 13.02.2014

Späť