Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kúpele Nimnica, a.s.
Sídlo:
1, 02071 Nimnica
IČO:
31638708
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
25.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Kupele Nimnica_ a.s._042_2014_1030_1120 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 235 KB, Dátum zverejnenia: 25.11.2014

Späť