Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bohunice
Sídlo:
Bohunice 48, 93505 Bohunice
IČO:
34009035
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
20.05.2014
Koniec kontroly
04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Bohunice_045_2014_1070_1100.pdf
Veľkosť: 302 KB, Dátum zverejnenia: 04.12.2014

Späť