Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola
Sídlo:
Hlboká cesta 23, 01001 Žilina
IČO:
00607061
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
02.03.2021
Koniec kontroly
27.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
11.09.2014
Koniec kontroly
18.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredná zdravotnícka škola_KA-035_2014_1130_1140.pdf
Veľkosť: 142 KB, Dátum zverejnenia: 18.11.2014

Späť