Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Banské
Sídlo:
Banské 320, 09412 Vranov nad Topľou
IČO:
00332259
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
06.05.2014
Koniec kontroly
16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Banske_045_2014_1070_1110.pdf
Veľkosť: 328 KB, Dátum zverejnenia: 25.11.2014

Späť