Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technická akadémia
Sídlo:
J. Švermu 1, 96001 Zvolen
IČO:
45015171
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Technicka akademia Zvolen_035_2014_1130_1070_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 293 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2014

Späť