Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Sídlo:
Moyzesova 17, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
00606766
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
25.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna zdravotnicka skola Kosice_035_2014_1130_1090_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 475 KB, Dátum zverejnenia: 25.11.2014

Späť