Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Sídlo:
Svätoplukovo námestie 4, 95053 Nitra
IČO:
00164895
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
18.09.2014
Koniec kontroly
04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Divadlo Andreja Bagara v Nitre_KA-035_2014_1130_1100.pdf
Veľkosť: 138 KB, Dátum zverejnenia: 04.11.2014

Späť