Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo:
Súdna 15, 91196 Trenčín
IČO:
00738301
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-037/2014/1030

Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2014/1030
Účel
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Začiatok kontroly
16.09.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Nemocnica pre obvin.a odsúdených_KA-037_2014_1030_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 143 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2014

Späť